Haziran 25

Delphi’de Query SQL sorgusuna dışarıdan parametre girmek

Delphi’de Tquery bileşenleri SQL sorguları için kullanılmaktadır  ve bu sorgularda duruma göre dışarıdan parametre girmek gerekebilir.  Bu işlem iki türlü yapılır. Bunlardan ilki klasik yöntem olan program kodunun içerisinde ;

query1.SQL.clear;
query1.SQL.add(‘select  “IRSALIYE”.”IRSALIYE_NO” ‘);
query1.SQL.add(‘from “IRSALIYE” where  “IRSALIYE”.”FATURA_NO” = ‘+chr(39)+Table1FATURA_NO.Value+chr(39));
query1.open;
query1.Active:=true;

Continue reading