Ekim 2

Programlara dışarıdan parametre tanımlama

Bazen yazdığınız program dışarıdan parametre alması gerekebilir. Mesela resim dosyalarını açan bir program için çalışan dosyanın üzerine resim dosyasının sürüklenip bırakılmasıyla dosyanın açılması olması gereken bir özelliktir. Ve bu özellik bu yöntemle yapılır. Bu işlem için windows sizin çalışan dosyanıza parametre olarak resim dosyasının yolunu ekler. Peki bu parametreleri Pascal / Delphi / Lazarusda nasıl öğreneceğiz.

Continue reading

Haziran 25

Delphi’de Query SQL sorgusuna dışarıdan parametre girmek

Delphi’de Tquery bileşenleri SQL sorguları için kullanılmaktadır  ve bu sorgularda duruma göre dışarıdan parametre girmek gerekebilir.  Bu işlem iki türlü yapılır. Bunlardan ilki klasik yöntem olan program kodunun içerisinde ;

query1.SQL.clear;
query1.SQL.add(‘select  “IRSALIYE”.”IRSALIYE_NO” ‘);
query1.SQL.add(‘from “IRSALIYE” where  “IRSALIYE”.”FATURA_NO” = ‘+chr(39)+Table1FATURA_NO.Value+chr(39));
query1.open;
query1.Active:=true;

Continue reading