Mayıs 22

DEĞİŞKENLER VE SABİTLER

Her yazılımda kullanıcı tarafından bilgi girilmesi ya da yazılım içinde tanımlanması gereken sabit sayılar veya yazılar olabilir. Bu tür tanımlar program içinde değişecek ise değişken olarak (variable) değişmeyecek ise sabit (constant ) olarak tanımlanır.

Bu tanımlar yapılırken dikkat edilmesi gereken başlıca üç nokta vardır. Bunlardan ilki tanımın sabit mi değişken mi olacağı, ikincisi tanımın bölgesel mi yoksa bütün prosedür ve fonksyonlar tarafından mı çağıralacağı, üçüncüsü ise bu tanımın tipidir.

Continue reading