Temmuz 9

Önemli Düzeltme #1

Boreas GNU/LINUX 0.2’de yer alan yocto project ile uygulama geliştirmeden önce aşağıdaki paket listesinin indirilmesi gerekiyor. Paket listesi 0.2 sürümünden sonrakiler için kurulu olarak gelecek.

sudo apt-get install sed wget cvs subversion git-core coreutils \
unzip texi2html texinfo libsdl1.2-dev docbook-utils gawk \
python-pysqlite2 diffstat help2man make gcc build-essential \
g++ desktop-file-utils chrpath libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev \
mercurial autoconf automake groff libtool xterm

 

 

Did you like this? Share it:


Posted 09 Temmuz 2015 by admin in category Boreas, Linux

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*