Ocak 1

Lazarus ile Döviz Kuru Öğrenmek

Aşağıdaki kod örneği ile Synapse kitaplığını kullanarak merkez bankasından günlük döviz kuru çekip içerisinden istediğiniz para birimini aratıp çıkan sonucu da anlaşılabilir şekilde ayrıştırabilirsiniz.

Lazarus Döviz Yazılımı

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i :integer;
metin:TStringList;
begin
metin:=TStringList.Create; //USD Kurunun aktarılacağı değişken
metin.Delimiter:=' '; // Genel veriyi ' ' karakterine göre ayrıştır
with THTTPSend.Create do
begin
if HTTPMethod('GET','http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html') then // GET Metodu ile güncel kurları getir
try
Memo1.Lines.LoadFromStream(Document); // Gelen güncel kurları memo1 değişkenine aktar
except
Application.MessageBox('Cannot display','Error', 0); // Bağlantı sağlanamazsa hata mesajı ver
end;
Free; // Bağlantı değişkenini serbest bırak
end;
For i:=0 to Memo1.Lines.Count -1 do // Memo1 değişkeninde bütün satırları tara
begin
if pos('USD/TR',Memo1.Lines.Strings[i]) <> 0 then metin.DelimitedText:= memo1.Lines.Strings[i]; // İçerisinde USD/TR Olan satırı metin değişkenine aktar ve ' ' karakterine göre ayrılmasını sağla

end;
edit1.Text:=metin[2]+' '+metin[3]; //Ayrılan içeriği yazı kutularına aktar
edit2.Text:=metin[4];
edit3.Text:=metin[5];
edit4.Text:=metin[6];
edit5.Text:=metin[7];
metin.free; // metin değişkenini serbest bırak
end;

Uygulamanın Kaynak Kodu : Doviz.rar

Did you like this? Share it:

Etiketler:, , , , , ,

Posted 01 Ocak 2014 by admin in category İnternet, Lazarus

2 thoughts on “Lazarus ile Döviz Kuru Öğrenmek

    1. admin (Post author)

      Elbetteki öğrenilebilinir. Diyanet aylık olarak namaz vakitlerini her il için paylaşıyor. O siteden ya da farklı bir siteden veri çekebilirsiniz.

      Reply

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*